Achmea – Campus Recruitment

We verzekeren je, alles wordt anders.

We begonnen de hervorming met interne interviews en focusgroepen over de toekomst en uitdagingen van Achmea. En met name de vraag hoe jong talent hierbij past. De zoektocht naar nieuwe manieren om jonge talenten te bereiken leidde tot een strategische hervorming met als titel “We verzekeren je, alles wordt anders.” Terwijl eerst de bestaande middelen onder de loep worden genomen, wordt deze boodschap uitgewerkt tot wervingscampagne in 2016.

Deze mensen kunnen je meer vertellen