Arcadis – Wildspotter

Nederland heeft een aantal wildbruggen aangelegd om dieren zich veilig te laten verplaatsen in een versnipperd landschap. Frisse Blikken voerde samen met Arcadis impactmetingen uit die inzicht geven in de effectiviteit van wildbruggen. Er werden camera’s in wildpassages geplaatst zodat men de dieren die overstaken kon vastleggen. Vervolgens is gebruik gemaakt van de kennis van het grote publiek om deze waarnemingen te identificeren. Hiermee is zowel het concept onder de aandacht gebracht als waardevolle data verzameld over duurzame inzet van wildbruggen in Nederland.

Bekijk wildspotter live!

Deze mensen kunnen je meer vertellen