Eneco – Starterspropositie

Ondernemers krijgen bij Eneco de kans om te groeien.

Voor de ontwikkeling van een nieuwe propositie voor het MKB segment gebruikten we Design Thinking. Deze methodiek betrekt doelgroepen vanaf het begin en werkt stapsgewijs toe naar een minimum viable product. De inzichten uit de eerste fase (Empathize en Define) leidden tot mogelijke denkrichtingen (Ideate), waaruit het programma “Energie om te groeien” werd gekozen. Hiervoor werden een webpagina en een moodvideo ontwikkeld (Prototyping), die vervolgens aangepast werd op de reacties uit een pilot (Test) met ondernemers.

Deze mensen kunnen je meer vertellen