Hi, how can I help you? We would be happy to contact you!
Hi, how can I help you? We would be happy to contact you!
Jij

Thanks!

We'll get in touch with you very soon!

Cultuur & waarden traject

6 May 2022 by
Deze Frisse Blikkers hebben ABN AMRO in beweging gezet

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons of een van de Frisse Blikkers op!

Contact

Van praten over resultaatgerichte samenwerking naar het echt doen in de dagelijkse praktijk.

Vraag
Help ons met het ontwerpen en faciliteren van een concreet programma, gericht op de praktijk, wat zorgt voor meer resultaatgerichte samenwerking tussen en binnen onze teams en waarin we als organisatie ‘van praten naar doen’ gaan.

Achtergrond
ABN Amro Verzekeringen was op zoek naar een passend vervolg op een traject dat was ingezet om bewustwording over resultaatgericht (samen)werken te creëren. Het traject moest praktisch toepasbaar zijn, medewerkers verbinden op dit thema en echt concrete handvatten geven om resultaatgericht samen te kunnen werken vanuit ieders eigen rol.

Aanpak
We hebben de Lencioni–piramide gebruikt als theoretisch kader en onderbouwing van het concrete programma. Hierbij stonden drie stromen centraal: communicatie om de boodschap over te brengen, een Digital Learning om iedereen op hetzelfde kennisniveau te brengen en een team–cyclus om écht met elkaar aan de slag te gaan. Bij het vormgeven van de verschillende onderdelen stond de dagelijkse praktijk van de leidinggevende en medewerkers centraal, zodat het direct geïntegreerd kon worden in hun eigen rol.

Leidinggevenden werden middels een aantal gerichte sessies voorbereid om de team–cyclus met hun eigen team zelfstandig te kunnen doorlopen. Teams kregen de beschikking over een team–toolkit met verschillende interventies, waarmee zij als team zelf aan de slag konden en wat middels een 0–meting specifiek gericht was op hun uitdaging als het gaat om resultaatgericht (samen)werken. Na de eerste cyclus konden teams vervolgens volledig zelfstandig aan de slag om volgende cycli op te zetten en te doorlopen.

Resultaat
De Lencioni–piramide als theoretisch kader helpt teams inzicht te krijgen in waar hun uitdaging ligt. De concrete hulpmiddelen helpen leidinggevenden om met hun teams aan de slag te gaan met resultaatgericht (samen)werken (‘van praten naar doen’). De team–toolkit met op–maat–interventies wordt veel ingezet door de teams om resultaat–gerichter te werken. De 0- en 1-meting heeft laten zien dat de verschillende interventies hebben bijdragen aan een hoger bewustzijn over de strategie en het resultaatgericht (samen)werken en dat medewerkers dit toepassen in hun eigen rol.

Any questions?

You
You want to know more about our services. Nice! We would be happy to tell you more about our cans, our other services or about ourselves.
We are Fresh Look, below you can see some of our colleagues! Do you want to see all Fresh Cans? Then go to our team page.
Filter op
Pleun
Pleun
Whitney
Whitney
Guido
Guido
Judith
Judith
It's great that you want to know more about working at Frisse Blikken! Would you like to know more about what it is like to work with us or go directly to the vacancy page?
You can leave your question and contact details with us and we will contact you as soon as possible!

Thanks!

We'll get in touch with you very soon!

Hi, what can we help you with? Indicate below what you are looking for
you
...
Make your choice above
you