Hi, how can I help you? We would be happy to contact you!
Hi, how can I help you? We would be happy to contact you!
Jij

Thanks!

We'll get in touch with you very soon!

Deze Frisse Blikkers hebben Zeeuws Energieakkoord in beweging gezet

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons of een van de Frisse Blikkers op!

Contact

Parijs op z’n Zeeuws.

Vraag
Hoe kunnen we onze organisatie professionaliseren en toewerken naar de uitvoering van onze energiestrategie?

Achtergrond
Sinds twee jaar geeft het Zeeuws Energieakkoord (ZEA), met vertegenwoordiging van vijf partnerorganisaties, invulling aan de energietransitie in Zeeland. De initiatiefnemers zijn de provincie Zeeland, de Zeeuwse Gemeente (VZG), Waterschap Scheldestroom, Netbeheerder Enduris/DNWG en Economische Impuls Zeeland. Doel van het ZEA is uitvoering geven aan het landelijk Klimaatakkoord voor een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. Door onder andere het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) met uitvoeringsprojecten.

Aanpak
Frisse Blikken geeft invulling aan deze vraag door inzicht en overzicht te bieden op een aantal resultaatgebieden. Allereerst, het ontwikkelen van een besturingsstructuur, passend bij een uitvoeringsorganisatie, inclusief overlegstructuur en rolverdeling. Daarnaast het ontwikkelen van een rapportagestructuur en projectmanagement aanpak voor startprojecten en het ontwerpen van de kaders en invulling voor de uitvoeringsagenda. Naast deze programma ondersteuning organiseren en faciliteren we werksessies met diverse stakeholders om draagvlak en daadkracht te stimuleren in de regio.

Resultaat
De eerste stappen naar een duurzaam Zeeland in 2050 zijn gezet. De opgave voor Zeeland is er één voor de lange adem. Een goed begin is het halve werk en we zijn er trots op om daar met Frisse Blikken aan bij te dragen.

Any questions?

You
You want to know more about our services. Nice! We would be happy to tell you more about our cans, our other services or about ourselves.
We are Fresh Look, below you can see some of our colleagues! Do you want to see all Fresh Cans? Then go to our team page.
Filter op
Anneleen
Anneleen
Daan
Daan
Vera
Vera
Guido
Guido
It's great that you want to know more about working at Frisse Blikken! Would you like to know more about what it is like to work with us or go directly to the vacancy page?
You can leave your question and contact details with us and we will contact you as soon as possible!

Thanks!

We'll get in touch with you very soon!

Hi, what can we help you with? Indicate below what you are looking for
you
...
Make your choice above
you