Hi, waar kunnen we je mee helpen? Wij nemen graag contact met je op!
Hi, waar kunnen we je mee helpen? Wij nemen graag contact met je op!
Jij
Bevestigingsnummer: 3d8982b

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Vraag
KPN vroeg ons om hen te helpen met het verder vormgeven van ‘HR Tomorrow’, de toekomst van KPN’s HR organisatie op het gebied van cultuur, way of working en skills.

Achtergrond
KPN is in 2019 onder de noemer ‘HR Tomorrow’ live gegaan met een nieuwe HR-organisatie. Dit volgde op een OR adviestraject. Bij deze nieuwe HR-organisatie horen 1) een nieuwe cultuur, 2) een nieuwe manier van werken en 3) een nieuwe skillset.

Frisse Blikken heeft KPN ondersteund met de kick-off van deze nieuwe HR organisatie, middels het ‘HR Tomorrowland Festival’. Een inspiratievolle live bijeenkomst waar alle HR collega’s geïnformeerd en geënthousiasmeerd werden over wat de nieuwe HR-organisatie voor hen betekent en hoe ze hier zelf verder vorm aan kunnen geven.

Frisse Blikken creëerde met KPN naast de inhoud ook de vormgeving en het HR Tomorrow ‘internal brand’.

Met de livegang van de nieuwe HR-organisatie lagen veel vragen rondom de nieuwe cultuur, manier van werken en skillset nog open. Het HR MT wilde deze drie lagen verder vormgeven samen met de HR-community, op een frisse en inspirerende manier.  Vanaf de kick-off zijn we dan ook aangesloten bij het projectteam van HR Tomorrow met het doel om, samen met de gehele HR-community, verder vorm te geven aan het HR Tomorrow Programma en zo de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

“Frisse Blikken heeft met haar enthousiasme en creativiteit een boost gegeven aan de gewilde open en professionele cultuur. Ik heb me erg gesteund en ontzorgd gevoeld door de verantwoordelijkheid die het team samen droeg om dit project tot een succes te maken. Oorspronkelijk kozen we voor Frisse Blikken vanwege hun frisse presentatie en de combinatie van strategie met een can do mentaliteit. Dit hebben ze meer dan waar gemaakt! ” 

Aanpak
Belangrijk voor het verder vormgeven van het HR Tomorrow programma voor KPN was om samen, met de gehele HR-community, na te denken over- en invulling te gegeven aan de cultuur, nieuwe manier van werken en de nieuwe skillset.

Hiervoor hebben we ‘Challenge Days’ ontwikkeld, waarbij het MT HR samen met een afvaardiging van HR collega’s deze thema’s verder uitgewerkt hebben en verschillende initiatieven bedachten. Deze initiatieven werden vervolgens door het HR Tomorrow kernteam en aanvullende medewerkers verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Zo gaven medewerkers zelf vorm aan de nieuwe manier van werken en werden zij ambassadeurs van de nieuwe HR-organisatie.

Om elk kwartaal opnieuw de juiste focus & prioritering te leggen en de gehele HR-community hier een stem in te geven, hebben we een vast format ontwikkeld waarbij 1x per kwartaal de gehele HR-community samenkomt bij een “HR Tomorrowland”.  Doel van deze dag is om te reflecteren op afgelopen kwartaal en vooruit te kijken naar komend kwartaal. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomst krijgen medewerkers, net zoals de kick-off, een festival beleving.

Parallel aan de kwartaalbijeenkomsten, hebben we verschillende initiatieven opgestart, bedacht en geleid door medewerkers zelf.

Op deze manier speelden medewerkers zelf een actieve rol in de nieuwe HR-organisatie en namen zij eigenaarschap. Werkvormen als podcast series, inspirerende lunchsessies, workshops en een HR-radio show zijn voorbeelden van deze initiatieven.

Het was mooi om te zien hoe de HR collega’s zich steeds comfortabeler gingen voelen om zelf initiatief te nemen en sleutelposities in te nemen in de verandering. Deze ‘leren en experimenteren’ mindset is gedurende het project steeds meer gegroeid en heeft zich inmiddels door de HR-organisatie verspreid als een olievlek.

Typerend voor ons project was onze inspirerende, activerende en bottom-up manier van samenwerken binnen de HR-community, waardoor medewerkers zelf in de actiestand kwamen en interne ambassadeur werden.

Resultaat
Samen met het projectteam hebben we een duurzaam concept ontwikkeld, waarin de kwartaalbijeenkomsten ‘HR Tomorrowland’ vast onderdeel in geworden zijn en medewerkers zelf met initiatieven komen om zelf verder uit te werken. Het resultaat hiervan is een lerende organisatie waarbinnen continu wordt gereflecteerd en vooruitgedacht over cultuur, manieren van werken en skillsets.

De HR-organisatie organiseert nog steeds ieder kwartaal een bijeenkomst voor de gehele HR-community in festival stijl. Ook in corona tijd is het concept met de nodige wendbaarheid doorgezet. Er zijn mooie en inspirerende digitale oplossingen ontworpen, zoals het inzetten van een HR-radioshow.

Thijs

Thijs

Britt

Britt