Radboud Universiteit – Strategisch plan

 ‘Een strategie bepalen met zeshonderd mensen: dat kan’

Vraag:

Hoe kunnen we in samenwerking met studenten en medewerkers input verzamelen ten aanzien van de tien belangrijkste strategische thema’s en hoe kunnen we deze stakeholders op een frisse manier hiervoor uitnodigen om deel te nemen?

 

Achtergrond:

Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit wil in gesprek met interne en externe stakeholders, zoals medewerkers en studenten, over het Strategisch Plan voor de periode 2019-2025. Op basis van een terugblik en omgevingsanalyse zijn er tien dilemma’s geformuleerd met betrekking tot de strategie en toekomst van de universiteit.
Wij hebben geholpen om het gesprek tussen in- en externe stakeholders op een creatieve manier te ondersteunen.

Aanpak:

Samen met de decanen van alle faculteiten zijn er vijf interactieve sessies ontworpen én gefaciliteerd. Tijdens deze sessies gingen medewerkers en studenten met elkaar in gesprek over de tien thema’s. Ieder thema werd geïntroduceerd door een expert en ondersteund door verschillende passende werkvormen. Deze uitkomsten werden vervolgens meegenomen voor het nieuwe strategische plan.

Om zoveel mogelijk medewerkers en studenten te trekken, hebben we ervoor gezorgd dat er genoeg aandacht werd getrokken. Door middel van teaservideo’s, een social media campagne en een fysieke pop-up werden deelnemers geïnformeerd en verleid om mee te discussiëren.

Resultaat:

Er hebben meer dan zeshonderd deelnemers input geleverd voor het Strategisch Plan. Daarmee is er een breed draagvlak gecreëerd. De behoeften van de stakeholders zijn meegenomen tijdens het schrijven van het nieuwe Strategisch Plan 2019-2025.

Tim

Vragen? App gerust!

Sanne

Vragen? App gerust!

Ayla

Vragen? App gerust!

Wil je meer weten?

Wij nemen graag contact met je op.

Bevestigingsnummer: f71f705

Bedankt!

Bedankt voor je mail, we komen er zo snel mogelijk op terug.