Hi, waar kunnen we je mee helpen? Wij nemen graag contact met je op!
Hi, waar kunnen we je mee helpen? Wij nemen graag contact met je op!
Jij
Bevestigingsnummer: 19ec9a2

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Parijs op z’n Zeeuws.

Vraag
Hoe kunnen we onze organisatie professionaliseren en toewerken naar de uitvoering van onze energiestrategie?

Achtergrond
Sinds twee jaar geeft het Zeeuws Energieakkoord (ZEA), met vertegenwoordiging van vijf partnerorganisaties, invulling aan de energietransitie in Zeeland. De initiatiefnemers zijn de provincie Zeeland, de Zeeuwse Gemeente (VZG), Waterschap Scheldestroom, Netbeheerder Enduris/DNWG en Economische Impuls Zeeland. Doel van het ZEA is uitvoering geven aan het landelijk Klimaatakkoord voor een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050. Door onder andere het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) met uitvoeringsprojecten.

Aanpak
Frisse Blikken geeft invulling aan deze vraag door inzicht en overzicht te bieden op een aantal resultaatgebieden. Allereerst, het ontwikkelen van een besturingsstructuur passend bij een uitvoeringsorganisatie, inclusief overlegstructuur en rolverdeling. Daarnaast het ontwikkelen van een rapportagestructuur en projectmanagement aanpak voor startprojecten en het ontwerpen van de kaders en invulling voor de uitvoeringsagenda. Naast deze programma ondersteuning organiseren en faciliteren we werksessies met diverse stakeholders om draagvlak en daadkracht te stimuleren in de regio.

Resultaat
De eerste stappen naar een duurzaam Zeeland in 2050 zijn gezet. De opgave voor Zeeland is er één voor de lange adem. Een goed begin is het halve werk en we zijn trots daar vanuit Frisse Blikken aan bij te dragen.

Ayla

Ayla