Arcadis – Escape Rooms

Eigenlijk zou iedereen de strategie op deze manier moeten ervaren

Een herijkte strategie vormde de aanleiding om deze door de top 175 van Arcadis te laten ervaren. Voor de vijf strategische pijlers werden vijf verschillende Escape Rooms gemaakt. De conclusie na een eerste editie was dat eigenlijk iedereen binnen de organisatie de strategie zelf zou moeten ervaren. Dit leidde tot een succesvol vervolg van de kamers in Berlijn en Dallas.

Deze mensen kunnen je meer vertellen