brand-logo Stedin – HR Transformatie

Stedin heeft Frisse Blikken gevraagd, te helpen in het vormen van een toekomstbestendig HR dienstverleningsmodel en een Strategische HR Roadmap. De rol van Frisse Blikken  was de behoefteanalyse in kaart te brengen, het co-cratief ontwerpen van de strategische roodmap en om het gehele proces te coördineren en te versnellen. Hierdoor kan Stedin HR de gehele organisatie op een pro actieve manier door de energietransitie leiden. Dit moet uiteindelijk lijden tot een HR Change story welke inspireert en activeert.

Een Strategische Roadmap moet inzicht geven in het toekomstige HR dienstverleningsmodel van Stedin.

Deze mensen kunnen je meer vertellen:

Ties

Vragen? App gerust!

Wil je meer weten?

Wij nemen graag contact met je op.

Bedankt!

Je bericht is goed ontvangen