Combinatie A1/A28 – Multistakeholder Game

Ik heb veel inzicht gekregen in het dagelijkse speelveld van de gesprekspartner waar ik mee te maken heb

Knooppunt Komplex is de game waarin deelnemers ervaren hoe de samenwerking en wisselwerking met externe stakeholders verloopt. In drie ‘speeljaren’ is de opdracht te komen tot een duurzame inzet van het knooppunt, afgestemd met de stakeholders. Het doel is deelrapportages én een 3D-prototype van het knooppunt op te leveren. De game heeft zowel de opdrachtgever Consortium A1|A28 als opdrachtnemer Rijkwaterstaat geholpen de communicatie naar een hoger niveau te tillen, waarbij zaken als informeren, afstemmen, conflicthantering en blikverruiming een voorname rol spelen.

Deze mensen kunnen je meer vertellen