Hi, how can I help you? We would be happy to contact you!
Hi, how can I help you? We would be happy to contact you!
Jij

Thanks!

We'll get in touch with you very soon!

Deze Frisse Blikkers hebben KPN in beweging gezet

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons of een van de Frisse Blikkers op!

Contact

Vraag
KPN vroeg ons om hen te helpen met het verder vormgeven van ‘HR Tomorrow’, de toekomst van KPN’s HR organisatie op het gebied van cultuur, way of working en skills.

Achtergrond
KPN is in 2019 onder de noemer ‘HR Tomorrow’ live gegaan met een nieuwe HR-organisatie. Dit volgde op een OR-adviestraject. Bij deze nieuwe HR-organisatie horen 1) een nieuwe cultuur, 2) een nieuwe manier van werken en 3) een nieuwe skillset.

Frisse Blikken heeft KPN ondersteund met de kick-off van deze nieuwe HR-organisatie, middels het ‘HR Tomorrowland Festival’. Een inspiratievolle live bijeenkomst waar alle HR-collega’s geïnformeerd en geënthousiasmeerd werden over wat de nieuwe HR-organisatie voor hen betekent en hoe ze hier zelf verder vorm aan kunnen geven.

Frisse Blikken creëerde met KPN naast de inhoud ook de vormgeving en het HR Tomorrow ‘internal brand’.

Met de livegang van de nieuwe HR-organisatie lagen veel vragen rondom de nieuwe cultuur, manier van werken en skillset nog open. Het HR MT wilde deze drie lagen verder vormgeven samen met de HR-community, op een frisse en inspirerende manier.  Vanaf de kick-off zijn we dan ook aangesloten bij het projectteam van HR Tomorrow met het doel om, samen met de gehele HR-community, verder vorm te geven aan het HR Tomorrow Programma en zo de organisatie klaar te maken voor de toekomst.

“Frisse Blikken heeft met haar enthousiasme en creativiteit een boost gegeven aan de gewilde open en professionele cultuur. Ik heb me erg gesteund en ontzorgd gevoeld door de verantwoordelijkheid die het team samen droeg om dit project tot een succes te maken. Oorspronkelijk kozen we voor Frisse Blikken vanwege hun frisse presentatie en de combinatie van strategie met een can do mentaliteit. Dit hebben ze meer dan waargemaakt! ” 

Aanpak
Belangrijk voor het verder vormgeven van het HR Tomorrow programma voor KPN was om samen, met de gehele HR-community, na te denken over- en invulling te gegeven aan de cultuur, nieuwe manier van werken en de nieuwe skillset.

Hiervoor hebben we ‘Challenge Days’ ontwikkeld, waarbij het MT en HR samen met een afvaardiging van HR-collega’s deze thema’s verder uitgewerkt hebben en verschillende initiatieven bedachten. Deze initiatieven werden vervolgens door het HR-Tomorrow kernteam en aanvullende medewerkers verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Zo gaven medewerkers zelf vorm aan de nieuwe manier van werken en werden zij ambassadeurs van de nieuwe HR-organisatie.

Om elk kwartaal opnieuw de juiste focus & prioritering te leggen en de gehele HR-community hier een stem in te geven, hebben we een vast format ontwikkeld waarbij 1x per kwartaal de gehele HR-community samenkomt bij een “HR Tomorrowland”.  Doel van deze dag is om te reflecteren op afgelopen kwartaal en vooruit te kijken naar komend kwartaal. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomst krijgen medewerkers, net zoals de kick-off, een festival beleving.

Parallel aan de kwartaalbijeenkomsten, hebben we verschillende initiatieven opgestart, bedacht en geleid door medewerkers zelf.

Op deze manier speelden medewerkers zelf een actieve rol in de nieuwe HR-organisatie en namen zij eigenaarschap. Werkvormen als podcast series, inspirerende lunchsessies, workshops en een HR-radio show zijn voorbeelden van deze initiatieven.

Het was mooi om te zien hoe de HR-collega’s zich steeds comfortabeler gingen voelen om zelf initiatief te nemen en sleutelposities in te nemen in de verandering. Deze ‘leren en experimenteren’ mindset is gedurende het project steeds meer gegroeid en heeft zich inmiddels door de HR-organisatie verspreid als een olievlek.

Typerend voor ons project was onze inspirerende, activerende en bottom-up manier van samenwerken binnen de HR-community, waardoor medewerkers zelf in de actiestand kwamen en interne ambassadeur werden.

Resultaat
Samen met het projectteam hebben we een duurzaam concept ontwikkeld, waarin de kwartaalbijeenkomsten ‘HR Tomorrowland’ vast onderdeel geworden zijn en medewerkers zelf met initiatieven komen om zelf verder uit te werken. Het resultaat hiervan is een lerende organisatie waarbinnen continu wordt gereflecteerd en vooruitgedacht over cultuur, manieren van werken en skillsets.

De HR-organisatie organiseert nog steeds ieder kwartaal een bijeenkomst voor de gehele HR-community in festival stijl. Ook in corona tijd is het concept met de nodige wendbaarheid doorgezet. Er zijn mooie en inspirerende digitale oplossingen ontworpen, zoals het inzetten van een HR-radioshow.

Any questions?

You
You want to know more about our services. Nice! We would be happy to tell you more about our cans, our other services or about ourselves.
We are Fresh Look, below you can see some of our colleagues! Do you want to see all Fresh Cans? Then go to our team page.
Filter op
Tim
Tim
Chantal
Chantal
Hawa
Hawa
Syarif
Syarif
It's great that you want to know more about working at Frisse Blikken! Would you like to know more about what it is like to work with us or go directly to the vacancy page?
You can leave your question and contact details with us and we will contact you as soon as possible!

Thanks!

We'll get in touch with you very soon!

Hi, what can we help you with? Indicate below what you are looking for
you
...
Make your choice above
you