Hi, waar kunnen we je mee helpen? We nemen graag contact met je op!
Hi, waar kunnen we je mee helpen? We nemen graag contact met je op!
Jij

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Diverse werkvloer

Bij Frisse Blikken streven we naar een inclusieve en diverse werkomgeving. Een werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan én mag zijn. Waar de verschillende behoeftes en eigenschappen van medewerkers gesignaleerd, erkend en gevierd worden. En waar iedereen betrokken wordt op basis van de kwaliteiten die ze hebben.
Neem contact op
Bij Frisse Blikken streven we naar een inclusieve en diverse werkomgeving. Een werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan én mag zijn. Waar de verschillende behoeftes en eigenschappen van medewerkers gesignaleerd, erkend en gevierd worden. En waar iedereen betrokken wordt op basis van de kwaliteiten die ze hebben.

#waarom?
Als nieuwe generatie geloven wij in de kracht van het verschil. Daar waar de dialoog gevoerd wordt en diverse zienswijzen, ervaringen en culturen gedeeld worden, daar ontstaan de mooiste oplossingen. Vanuit een nieuw perspectief. Vanuit creativiteit. Vanuit verbinding. Een diverse samenstelling en inclusieve werkomgeving verrijkt ons dus niet alleen als individuen en organisatie maar stelt ons ook in staat de échte Frisse Blik aan onze klanten te bieden.

Als bedrijf zien we dat het met respect overbruggen van verschillen niet gemakkelijk is. Het vraagt prioriteit en inclusief leiderschap van al onze Frisse Blikkers. Ook wij zijn er nog niet maar we werken er hard aan om de inclusieve onderneming te zijn waar we zo erg in geloven.

#hoedan?
We zien een aantal gebieden waarop we stappen te zetten hebben om een inclusieve onderneming te worden én, nog belangrijker, te blijven. Bij Frisse Blikken richten we ons niet alleen op de zichtbare verschillen wanneer het om diversiteit en inclusie gaat. We streven ernaar om alle kenmerken die voor een individu belangrijk zijn te omarmen. Extra aandacht gaat dus uit naar de volgende thema’s, en in het bijzonder naar culturele diversiteit, omdat we zien dat we hier als organisatie de grootste uitdaging op hebben.

Cultuur. We streven naar een diverse groep Frisse Blikkers die de afspiegeling vormt van de nieuwe (academische geschoolde) generatie met het Frisse Blikken DNA. Onze grootste uitdaging ligt momenteel op het aantrekkelijk zijn voor talent met een niet-westerse achtergrond.

Gender. We streven naar een eerlijke gender verdeling, op alle niveaus van onze organisatie. Daarnaast streven we naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de volgende punten: beoordeling, promotie, instroom, uitstroom en doorstroom naar leiderschapsrollen.

LGBTQI+. We streven naar een open en inclusieve werkomgeving waarin ieders geaardheid wordt geaccepteerd.

(Arbeids)beperking. We streven ernaar, daar waar we kunnen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek binnen onze organisatie te bieden óf hen via één van onze samenwerkingsverbanden te ondersteunen in het vinden van werk.

Eigenschappen & kwaliteiten. Tot slot het punt ‘Eigenschappen & kwaliteiten’. Bij Frisse Blikken vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn op basis van eigen voorkeuren. Heb je een voorkeur voor introversie of voor extraversie, soms kan het bij ons op kantoor een bak vol stuiterballen zijn maar er is zeker ook ruimte om je terug te trekken of je eigen veilige omgeving te creëren.  We gaan samen met onze Frisse Blikkers op zoek naar ieders unieke kwaliteiten en hoe diegene die het beste kan ontwikkelen, eigen kan maken en verder kan inzetten.

Lees het interview met Mila om meer te weten te komen over Diversiteit & Inclusie bij Frisse Blikken.

Wil je meer weten?

Je kan je vraag en contactgegevens bij ons achter laten dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!
Jij

Bedankt voor je bericht

We nemen zo snel mogelijk contact met je op!