De Nationale Kinderrechtendialoog

De Nationale Kinderrechtendialoog

De uitdaging

Om de samenwerking tussen alle organisaties die bijdragen aan het VN-Kinderrechtenverdrag te versterken is de jaarlijkse Kinderrechtendialoog in het leven geroepen. Frisse Blikken ontwierp, organiseerde en faciliteerde deze cruciale bijeenkomst.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet zich in voor de gezondheid, veerkracht en vitaliteit van alle Nederlanders. Het buigt zich over uiteenlopende onderwerpen, waarbij medische en geestelijke gezondheidszorg van de Nederlandse bevolking de rode draad is. 

Onze frisse blik

De eerste dialoog

Sinds Nederland het VN-Kinderrechtenverdrag ondertekende in 1989, moeten de verschillende organisaties in Nederland die hieraan bijdragen de voortgang iedere vijf jaar verantwoorden bij het VN-Kinderrechtencomité. Verschillende ministeries en kinderrechtenorganisaties, zoals UNICEF Nederland en Kinderpostzegels, werken aan betere kinderrechten. Het is alleen niet altijd duidelijk hoe alle inspanningen daar expliciet aan bijdragen. Dit moet veranderen met de Kinderrechtendialoog; een jaarlijkse bijeenkomst met alle betrokkenen om te spreken over de voortgang en ontwikkeling van alle initiatieven, en onderlinge samenwerking te versterken. 

Divers stakeholderveld verbinden

Hoewel het doel van de dialoog duidelijk was, restte de vraag hoe de bijeenkomst eruit zou moeten zien om alle partijen maximale waarde te bieden en tegelijkertijd het gevoel van urgentie te bevorderen. We bouwden een programma dat ieders rol dient. We nodigden een gevarieerde groep belanghebbenden uit om deel te nemen aan de dialoog, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries, kinderrechtenorganisaties en een jongerenpanel. Tijdens interactieve discussies aan verschillende thematafels, waarbij de ‘krant van de toekomst’ een waardevol communicatief hulpmiddel was, bespraken de deelnemers wat hen trots zou maken tijdens de eerstvolgende consultatie bij het VN-Kinderrechtencomité en welke gezamenlijke stappen hiervoor gezet moeten worden. Later namen kinderen en jongeren de beleidsmakers en kinderrechtenorganisaties als spreekwoordelijke reisgidsen mee op een ‘participatiepad’. Dit, om te benadrukken hoe de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij beleidsvorming direct invloed op hen heeft.

Aandacht voor inhoud

In april 2023 organiseerden we de eerste dialoog, met succes. De creatieve ideeën en aandacht voor de – soms tegenstrijdige – belangen zorgden ervoor dat beleidsmakers, kinderrechtenorganisaties en jongeren zich nauwer verbonden voelden. Omdat we vanuit onze affiniteit met de inhoud een programma hebben gebouwd dat de inhoud diende, was de dialoog waardevol. Met veel trots organiseert Frisse Blikken dan ook de komende drie edities. 

"Om kinderrechten in Nederland te blijven verbeteren, moeten we nauw samenwerken met alle betrokkenen en elkaars perspectieven begrijpen. Dit vraagt om verbindingen creëren met inhoudelijke gespreksvoering. Frisse Blikken heeft hier een sterk startschot aan gegeven."

Opdrachtgever

In het kort 🧺

De frisse blik van...

De energietransitie met Young Professionals

Actieprogramma Kansrijke Start

Financiële instellingen ervaren de energietransitie

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Energiefestival voor jongeren

Provincie Noord-Holland

Energiefestival voor jongeren

De uitdaging

Help ons bij het organiseren van een energiefestival om jongeren op duurzame en inspirerende wijze te betrekken bij de energietransitie?

Onze frisse blik

Achtergrond

De energietransitie speelt dichterbij dan veel mensen denken, juist in de eigen omgeving. Jongeren willen betrokken worden bij de beleidskeuzes die we nú maken met betrekking tot het opwekken van duurzame energie – hoe, waar, hoeveel. Gemeenten geven aan dat zij graag meer stem aan jongeren willen geven. In de praktijk komen jongeren en volksvertegenwoordigers maar moeizaam bij elkaar.

Aanpak

Jongeren spelen een belangrijke rol om de ambities van het Klimaatakkoord te halen. Om hen inzicht te geven in de energietransitie, maar vooral in de (lokale) rol die ze daarbij zelf kunnen spelen ontwierpen, ontwikkelden en organiseerden we voor en met hen een energiefestival: PowerUp. Dit deden we in co-creatie met jongeren, de Provincie Noord-Holland en JongRES.

Met sprekers (RES-talks), workshops (persoonlijke ontwikkeling) en ontmoeting (Meet & Grow) ging het festival in op de vraagstukken van de energietransitie, de toekomst en mogelijkheden van jongeren. Er was politiek en debat, sprekers, opleidingen en banen, innovatie en ondernemerschap, eten en drinken en muziek.  Op basis van deze eerste editie verzamelden we lessen hoe een dergelijk festival impactvol vorm te geven en het bereik verder te vergroten.

Resultaat

Met een festival over alle aspecten van de energietransitie hebben we de basis gelegd voor een meer duurzame relatie tussen bestuurders, volksvertegenwoordigers, partnerorganisaties en jongeren in Noord-Holland. De inhoudelijke ideeën die zijn gegenereerd worden meegenomen in de RES, CO2-aanpak én zijn persoonlijk aangeboden aan de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten.

Community activatie

Implementatie recruitment systeem

Digitale onboarding game

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Financiële instellingen ervaren de energietransitie

Financiële instellingen ervaren de energietransitie

De uitdaging

Hoe kunnen we professionals uit de financiële sector (en daarbuiten) bewust maken van het klimaatvraagstuk, en hoe de integrale samenwerking tussen kennisinstellingen, ondernemers en financials een boost kunnen geven aan innovatieve oplossing om de klimaatverandering tegen te gaan.

De klimaatverandering speelt een hoofdrol in het hoofd en het hart van mensen, bedrijven en overheden. Een transitie in de energiesector, voedselvoorziening en de bouw is van groot belang om de uitstoot van CO2 te reduceren en het overmatig gebruik van grondstoffen tegen te gaan.

Onze frisse blik

Aanleiding

Nederland heeft in de vorige eeuw met haar ‘Deltawerken’ laten zien hoe kennisinstellingen, bedrijven en financials de handen ineen kunnen slaan om het water te verslaan. En dit is één van de belangrijkste exportproducten van Nederland geworden.

Stichting SCO (smart climate opportunities) gelooft dat wij ook wereldkampioen energietransitie kunnen worden, mits we dezelfde aanpak en doorzettingsvermogen tonen.

Aanpak

In co-creatie met SCO heeft Frisse Blikken een serious game ontwikkelt waarin spelers ervaren wat de energietransitie inhoudt voor de energiesector, de agrarische sector en de bouw. Op basis van de donought economis van Kate Raworth ervaren spelers dat voldoende welzijn voor de mens combineert moet worden met een balans in de natuur. Teveel uitstoot of verbruik van grondstoffen leidt tot overstromingen en extreme droogte. Maar het veronachtzamen van de wereldwijde welzijn kan ook weer opstanden en massamigraties tot gevolg hebben.

Door te investeren in innovatie en het slim implementeren van de (technologische) oplossingen kunnen de spelers deze uitdagingen overstijgen en het paradijs terug op aarde brengen.

Na afloop van het spel  reflecteren de spelers op hun proces, het handelen vanuit ieders rol en het effect daarvan op het resultaat. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar actiepunten voor de dagelijkse praktijk.

Resultaat

Deze game wordt ingezet binnen het ‘SmartUp Track’ van stichting Smart Climate Opportunities en gespeeld met diverse (financiële) instellingen zoals APG en Rabobank. De game is een impactvolle manier om begrip en kennis bij te brengen over de energietransitie en draagt bij aan het bij elkaar brengen van stakeholders binnen Nederland.

De frisse blik van...

Ontwikkelprogramma voor jong talent

Energiefestival voor jongeren

Digitale onboarding game

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Actieprogramma Kansrijke Start

Actieprogramma Kansrijke Start

De uitdaging

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vroeg Frisse Blikken om te helpen bij het actieprogramma Kansrijke Start.

Frisse Blikken hielp bij het versnellen van het project en trad op als verbinder tussen alle zorg- en sociale partijen die betrokken waren bij het verzorgen van een Kansrijke Start voor zo veel mogelijk kinderen in Nederland. Altijd met oog op én in gesprek met de doelgroep.

Onze frisse blik

Achtergrond

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een kansrijke start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de zwangerschap blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen –zowel fysiek als mentaal -op latere leeftijd.

Actieprogramma Kansrijke Start

Met het Actieprogramma Kansrijke Start is een basis gelegd voor het verder verbeteren van geboorte-uitkomsten in Nederland en meer samenhangende ondersteuning voor gezinnen in een kwetsbare situatie. Wij mochten met onze ondernemende slagkracht en creatieve concepten een bijdrage leveren in verschillende projecten. Specifiek hebben we ondersteund op 2 thema’s: borging & preconceptionele gezondheid (gezond zwanger worden). We zijn aangesloten in het programmateam. We brengen snelheid, creativiteit en zijn de rechterhand van de projectleiders. Dit betekent dat we verschillende taken hebben: sessies voorbereiden en faciliteren, thema’s binnen gezond zwanger worden uitwerken, gesprekken voeren met partijen en strategisch meedenken over de grote lijnen van het programma.

Resultaat

Het afgelopen jaar hebben wij mee mogen helpen aan de realisatie van verschillende onderdelen van het actieprogramma. We leverden creativiteit en ondernemende slagkracht: zo hebben we vele sessies vormgegeven en gefaciliteerd en allerlei (zorg)partijen met elkaar verbonden. Dit leidde tot commitment onder maar liefst 17 partijen, die de pledge preconceptionele gezondheid ondertekenden. Na het ondertekenen van de pledge zijn we verder in gesprek gegaan met deze partijen, om te ontdekken hoe zij zich (nog meer) kunnen inzetten voor het thema gezond zwanger worden. Het stellen van de vraag “Wilt u het komende jaar zwanger worden?” door professionals is hierbij het uitgangspunt. Kansrijke Start is opgezet als een actieprogramma binnen het ministerie van VWS. Omdat het actieprogramma officieel afloopt na de kabinetsperiode hebben we meegewerkt aan een transitie-agenda. Hierin beschreven we, samen de stuurgroep en partners van het programma, verschillende scenario’s voor de continuering van het programma. Kansrijke Start wordt genoemd in het regeerakkoord van 2022, de transitie-agenda biedt richting in de continuering en een snelle doorstart!

“Frisse Blikken doet haar naam eer aan. Een fijne samenwerkingspartner die zichtbaar passie heeft voor hun werk. Een speciaal talent van Frisse Blikkers is het stellen van de juiste vragen, snel schakelen, het maken van creatieve, dynamische en inhoudelijke voorstellen en uiteraard hun Frisse Blik.”

Opdrachtgever het Ministerie van VWS

De frisse blik van...

Conflictpreventie game

Community activatie

De energietransitie met Young Professionals

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

De energietransitie met Young Professionals

De energietransitie met Young Professionals

De uitdaging

Hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe generatie Young Professionals geïnspireerd en geactiveerd wordt om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in de duurzaamheids-transitie en daardoor echt een verschil maken?

De Groene Vloot (voorheen Energieboot) is een programma waarin young professionals bij elkaar komen om een duurzame energievoorziening in Nederland te realiseren. Zij werken zes dagen lang aan persoonlijk leiderschap en innovatieve oplossingen. 

Onze frisse blik

Aanpak

Het programma wordt afgetrapt met een serious game over de energietransitie. Vervolgens reizen deelnemers  vier dagen per zeilboot waar ze aanmeren bij het grootste duurzaamheidsforum van Nederland: Springtij. Door aan te sluiten bij het Springtij Forum bieden we deelnemers een ultieme netwerkervaring en een flinke dosis duurzame inspiratie van de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Samenwerking

Dit is een samenwerking tussen Talitha Muusse en Frisse Blikken en dit project voeren wij zonder winstoogmerk uit. Er is dus ook geen opdrachtgever, maar de som van de deelnemers en partnerships zorgen ervoor dat we dit mooie project al jaren met veel plezier maken.

Resultaat

Al 7 edities lang de Groene Vloot / Energieboot met daarin:

  • Bijzondere gastsprekers als Jan Terlouw, Herman & Herma Wijffels, Klaas van Egmond, Stientje van Veldhoven, Jort Kelder.
  • Ruim 350 young professionals die hebben meegevaren.
  • In samenwerking met >80 verschillende bedrijven en organisaties.
  • Een community van >400 young professionals en executives die werken aan het duurzaamheidsvraagstuk.
  • Initiatieven als: de Raad van de Toekomst, 50.000+ zonnepanelen, alternatieve munt (groen geld), modulaire woningen, de Groene Golf en nog veel meer.
350

Young professionals hebben meegevaren

80

Verschillende bedrijven en organisaties

400

Young professionals en executives die werken aan het duurzaamheidsvraagstuk

De frisse blik van...

Community activatie

Strategie activatie

Digitale strategie

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Gamification bij de implementatie van zorgtechnologie

Gamification bij de implementatie van zorgtechnologie

De noodzaak om vol in te zetten op zorgtechnologie en e-health is inmiddels in de hele sector, inclusief de VVT, doorgedrongen. Toch leidt besef van urgentie niet vanzelfsprekend tot versnelde implementatie. Een belangrijke factor daarbij is dat inzet van zorgtechnologie over vele verschillende schijven gaat en veel organisaties versnipperd zijn georganiseerd. Voor een succesvolle implementatie is intensieve samenwerking noodzakelijk tussen verschillende interne stakeholders (zorg, ICT, inkoop, behandeling etc.). Die weten elkaar lang niet in alle gevallen te vinden of zijn zich niet bewust van de uiteenlopende afwegingen en belangen die een rol spelen.

In Hendrik’s Escape Room komen die verschillende aspecten bij elkaar. De spelers worden aangemoedigd samen te werken en kennis te nemen van elkaars perspectief. Uiteindelijk dienen zij gezamenlijk te bepalen welke technische zorgoplossing het meest passend zou zijn voor het probleem van Hendrik. Welk perspectief ze laten prevaleren is aan hen: het gaat om het gesprek.

Hendrik’s Escape Room zorgt voor verbinding

In Hendrik’s Escape Room komen die verschillende aspecten bij elkaar. De spelers worden aangemoedigd samen te werken en kennis te nemen van elkaars perspectief. Uiteindelijk dienen zij gezamenlijk te bepalen welke technische zorgoplossing het meest passend zou zijn voor het probleem van Hendrik. Welk perspectief ze laten prevaleren is aan hen: het gaat om het gesprek.

Digitale game biedt onverwachte voordelen

Het initiatief voor het ontwikkelen van de game kwam van Omring. Omring heeft ruime ervaring met de toepassing van serious gaming als leerinstrument. Eerder ontwikkelde Omring al een pubquiz, een kennismakingsspel voor nieuwe cliënten, een onboarding game, een leiderschapsspel en Ria’s Escape Room (en game rond persoonsgerichte zorg). Dit zijn allemaal fysieke spellen, die in deze corona-tijd minder goed inzetbaar zijn. Hendrik’s Escape Room is een volledig digitale game, die onafhankelijk van locatie kan worden gespeeld.

Een bijkomende en zeer waardevolle bijvangst is dat medewerkers van verschillende disciplines makkelijker en sneller bij elkaar kunnen worden gebracht, zelfs in deze tijd met beperkende maatregelen. Daardoor wordt de game nog realistischer en komen gesprekken vanzelfsprekend op gang, ook tussen collega’s die elkaar normaal niet snel zouden ontmoeten. Zo draagt de game niet alleen bij aan bewustwording, maar ook aan verbinding. En meer verbinding zorgt voor snellere en succesvollere innovatie. 

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe we onze frisse blik toepassen in ons werk? Bekijk dan één van de projecten hieronder. 

Onboarding Event – Van Wijnen West

CBS: de transformatie naar een lerende organisatie

Employee Referral Platform

Bekijk alle projecten

Safety game: in gesprek over veiligheid

Ondersteuning interne marketing

Gedragen beleid begint bij dialoog

Gedragen beleid begint bij dialoog

De uitdaging

Voor een succesvol beleid rondom de Transitie Landelijk Gebied, is het cruciaal dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek blijven. Of Frisse Blikken kon helpen om de kloof tussen de ministeries, provincies, boeren en alle andere belanghebbenden op een verrassende manier te dichten? Absoluut!

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakt zich sterk voor voldoende, duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Het ministerie is richtingbepalend voor uiteenlopende onderwerpen, zoals circulaire economie, klimaatverandering, dierenwelzijn en biodiversiteit.

Onze frisse blik

Een dag van verbinding en dialoog

Het doel van het ministerie om alle betrokkenen in het landelijk gebied nauw met elkaar te verbinden gaf ruimte voor een frisse, nieuwe aanpak. Samen ontwierpen we een dag die volledig in het teken stond van verbinding en dialoog. Op een prachtig uitgestrekt landgoed brachten we 150 boeren, beleidsmakers en -uitvoerders en andere belanghebbenden bij elkaar om te praten met en luisteren naar elkaar. De jonge generatie was goed vertegenwoordigd: 40 procent van de deelnemers was jonger dan 35 jaar. Want gesprekken over de toekomst, voeren we met de toekomst.

Gedragen beleid, Ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit
Gedragen beleid, Ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit

Anders dan anders

Het programma was anders dan anders en daarmee effectief. In plaats van een plenaire opening namen de deelnemers bij binnenkomst plaats aan ronde tafels, waar zij meteen met elkaar zélf in gesprek konden gaan. We ontwikkelden een seizoensprogramma, waarbij iedere plek op het terrein een ander seizoen en thema vertegenwoordigde. Waar de lente-elementen luchtiger en energieker waren, boden de herfst-elementen inhoudelijke verdieping. In plaats van keynote speakers kozen we voor keynote listeners, die tijdens de dagsluiting deelden wat ze hadden gehoord en geleerd. Een theatervoorstelling gaf de verschillende belangen kleur en vormde zo een katalysator voor diepgaande gesprekken over (h)erkenning. Met 10 minuten wandeltijd tussen programma-elementen en een anderhalf uur durende lunch, was er genoeg tijd en ruimte voor daar waar het om draaide: dialoog. We sloten de dag af met een prikkelend gedicht van De Muze van Suze. 

Fundament voor samenwerking

Het doel was om het gesprek tussen alle partijen niet één dag, maar voortdurend te voeren. Dat is gelukt. Deelnemers verlieten de dag geïnspireerd en het gat tussen beleidsmakers en boeren voelt naar eigen zeggen stukken kleiner. De netwerken zijn die dag met elkaar versmolten, wat de drempel om elkaar op te zoeken lager maakt. Het fundament voor langdurige samenwerking is gelegd. De 2023 editie was zo’n succes, dat we het programma in 2024 samen met het ministerie naar een nog hoger niveau tillen. 

Gedragen beleid, Ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit
Video afspelen over Boven het maaiveld

“We stonden voor een gelaagde, politiek gevoelige uitdaging die Frisse Blikken niet alleen doorgrondde, maar ook doortastend aanvloog. De samenwerking leidde tot een evenement dat ons daadwerkelijk heeft gebracht wat we zochten: echte verbinding met de mensen mét en vóór wie wij beleid maken.”

Opdrachtgever Ministerie van LNV

In het kort 🧺

De frisse blik van...

Analysis Paralysis

Een employer brand dat staat als een huis

Pre- en onboarding programma Nestlé

Stef Beentjes

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Achtergrond: phD in Human Resource Management en Organizational Behavior. Master Arbeids- en Organisatiepsychologie

Mijn verborgen talent is… Sportgerelateerde vragen in een pubquiz beantwoorden.

Met dit nummer begint mijn weekend: Tash Sultana – Jungle

Als ik later groot ben dan… Heb ik een bedrijf dat mensen helpt om hun leven leuker te maken.

Gerben Tolkamp
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Vorige slide
Volgende slide
Ontvang ons gratis stappenplan
Met dit stappenplan helpen wij je op weg naar creatieve en impactvolle communicatie. Zodat jouw strategische boodschap resulteert in actie.