Een fris leertraject binnen Greenchoice

Een fris leertraject binnen Greenchoice

De uitdaging

Het inwerktraject voor klantenservicemedewerkers van Greenchoice was toe aan een flinke opfrisbeurt. Een innovatief, plaats- en tijdsonafhankelijk leertraject ontwikkelen dat duurzaam is en verschillende leerstijlen en digitalisering integreert? Kom maar door!

Greenchoice levert bosgecompenseerd gas, wat betekent dat het bedrijf de levering van aardgas combineert met natuurherstel, en het aanplanten en beschermen van bossen. Greenchoice heeft als missie om iedereen te laten profiteren van de energietransitie.

Onze frisse blik

Duurzaam leren

Een goed begeleid, inhoudelijk sterk en passend inwerktraject voor medewerkers is essentieel voor uitstekende klantenservice. Voorheen werden nieuwe medewerkers uitsluitend fysiek ingewerkt op de ruim 70 thema’s. Dit was enorm tijdrovend. Tijdsbesparing en duurzaam leren werden daarom sleutelfactoren; en laat onze Learning & Development collega’s hier nou veel ervaring mee hebben!.

Blended learning

Na onderzoek en analyse naar huidige gebruikte leermiddelen, de effectiviteit hiervan en naar de behoeften van de doelgroep, zijn we overgegaan tot de creatie fase. We hebben een blended leermodule ontwikkeld over een van de belangrijkste trainingsthema’s en een overzicht gemaakt welke van de overige 70 onderwerpen voor het inwerktraject van de klantenservice zich lenen voor digitalisering. Met deze vernieuwingsslag wordt het inwerktraject verrijkt met interactieve elementen zoals podcasts, video’s, audiofragmenten en oefeningen die de inhoud tot leven brengen. Nieuwe medewerkers hoeven niet langer alleen passief te luisteren in een trainingsruimte tijdens vaste momenten, maar zijn nu tijd- en plaatsonafhankelijk actief betrokken bij hun persoonlijke leerproces.

Doorontwikkelen

Van innovatieve ideeën en analyses, tot het bouwen van (digitale) leermiddelen; Frisse Blikken heeft het hele proces begeleid en uitgevoerd. De nauwe samenwerking maakte co-creatie en een duurzame leeroplossing mogelijk. In 2023 vernieuwden we onze samenwerking om het leerproces binnen Greenchoice nog verder door te ontwikkelen. 

Lamers project Frisse Blikken

“Frisse Blikken heeft enorm veel waarde toegevoegd aan onze learning & development aanpak voor onze nieuwe Greenchoice collega’s. Zowel door de creativiteit, gestructureerde aanpak, L&D expertise als mooie inzichten voor de toekomst”

Opdrachtgever Greenchoice

In het kort 🧺

De frisse blik van...

Digitale onboarding game

Een lerende mindset

Gedragen beleid begint bij dialoog

Jacqueline Overmars

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Ondersteuning portfoliomanagement

Ondersteuning portfoliomanagement

De uitdaging

Ondersteun ons bij de organisatie en optimalisatie van ons strategisch portfoliomanagement.

Met welke veranderprojecten gaan we aan de slag? Welke hebben de meeste impact? En welke projecten slaan we over? Joost ondersteunde NS tijdelijk bij hun portfoliomanagement.

Onze frisse blik

Portfoliomanagement bij NS

De afdeling ComIT – Commercie en IT – van NS ontwikkelt en realiseert de commerciële proposities van NS. Met een grote, digitale transformatie zorgt deze organisatie ervoor dat ze beter, sneller en innovatiever kan inspelen op behoeften van reizigers.  Het team Strategie en Portfolio planning ondersteunt en leidt het proces om tot strategische keuzes, portfolio prioritering en planning te komen. Dit team had ondersteuning nodig in het runnen en het verbeteren van het portfolioprioritering en -planning proces.

Aan de slag met portfoliomanagement

Onze Frisse Blikker Joost stond niet met één, maar met twee benen in de organisatie. Door onderdeel te worden van het team, mee te kijken en te werken, leerde hij het portfolioproces steeds beter kennen. Hij hield samen met de portfoliomanager het proces draaiende, ondersteunde alle betrokkenen en zorgde voor de juiste vergaderstukken. 

Procesoptimalisatie

Veranderen betekent doen! Vanuit de operatie startte Joost met het optimaliseren van het portfolioproces en sparde hij mee over de grotere change vraagstukken binnen de afdeling. Hij haalde verbeterpunten op binnen de organisatie, zag zelf kansen en zorgde voor de implementatie.

Het portfolioproces heeft een grote stap gemaakt. Er worden meer en beter gefundeerde keuzes gemaakt. Het proces is strak georganiseerd, alle deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt en handelen hiernaar.

Joost Peeters

"Ik werd echt onderdeel van NS. In mijn vrije tijd strooi ik zelfs met NS-weetjes. Wist je bijvoorbeeld dat perron A altijd in de richting van Amsterdam ligt?"

Joost, projectmanager Frisse Blikken

In het kort 🧺

De frisse blik van...

Cultuur en waarden traject

Digitale transformatie

Analysis Paralysis

Bekijk alle projecten
Joost Peeters

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

De Nationale Kinderrechtendialoog

De Nationale Kinderrechtendialoog

De uitdaging

Om de samenwerking tussen alle organisaties die bijdragen aan het VN-Kinderrechtenverdrag te versterken is de jaarlijkse Kinderrechtendialoog in het leven geroepen. Frisse Blikken ontwierp, organiseerde en faciliteerde deze cruciale bijeenkomst.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet zich in voor de gezondheid, veerkracht en vitaliteit van alle Nederlanders. Het buigt zich over uiteenlopende onderwerpen, waarbij medische en geestelijke gezondheidszorg van de Nederlandse bevolking de rode draad is. 

Onze frisse blik

De eerste dialoog

Sinds Nederland het VN-Kinderrechtenverdrag ondertekende in 1989, moeten de verschillende organisaties in Nederland die hieraan bijdragen de voortgang iedere vijf jaar verantwoorden bij het VN-Kinderrechtencomité. Verschillende ministeries en kinderrechtenorganisaties, zoals UNICEF Nederland en Kinderpostzegels, werken aan betere kinderrechten. Het is alleen niet altijd duidelijk hoe alle inspanningen daar expliciet aan bijdragen. Dit moet veranderen met de Kinderrechtendialoog; een jaarlijkse bijeenkomst met alle betrokkenen om te spreken over de voortgang en ontwikkeling van alle initiatieven, en onderlinge samenwerking te versterken. 

Divers stakeholderveld verbinden

Hoewel het doel van de dialoog duidelijk was, restte de vraag hoe de bijeenkomst eruit zou moeten zien om alle partijen maximale waarde te bieden en tegelijkertijd het gevoel van urgentie te bevorderen. We bouwden een programma dat ieders rol dient. We nodigden een gevarieerde groep belanghebbenden uit om deel te nemen aan de dialoog, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries, kinderrechtenorganisaties en een jongerenpanel. Tijdens interactieve discussies aan verschillende thematafels, waarbij de ‘krant van de toekomst’ een waardevol communicatief hulpmiddel was, bespraken de deelnemers wat hen trots zou maken tijdens de eerstvolgende consultatie bij het VN-Kinderrechtencomité en welke gezamenlijke stappen hiervoor gezet moeten worden. Later namen kinderen en jongeren de beleidsmakers en kinderrechtenorganisaties als spreekwoordelijke reisgidsen mee op een ‘participatiepad’. Dit, om te benadrukken hoe de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij beleidsvorming direct invloed op hen heeft.

Aandacht voor inhoud

In april 2023 organiseerden we de eerste dialoog, met succes. De creatieve ideeën en aandacht voor de – soms tegenstrijdige – belangen zorgden ervoor dat beleidsmakers, kinderrechtenorganisaties en jongeren zich nauwer verbonden voelden. Omdat we vanuit onze affiniteit met de inhoud een programma hebben gebouwd dat de inhoud diende, was de dialoog waardevol. Met veel trots organiseert Frisse Blikken dan ook de komende drie edities. 

"Om kinderrechten in Nederland te blijven verbeteren, moeten we nauw samenwerken met alle betrokkenen en elkaars perspectieven begrijpen. Dit vraagt om verbindingen creëren met inhoudelijke gespreksvoering. Frisse Blikken heeft hier een sterk startschot aan gegeven."

Opdrachtgever

In het kort 🧺

De energietransitie met Young Professionals

Energiefestival voor jongeren

Gedragen beleid begint bij dialoog

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Innovatie ecosysteem

TU/e

Innovatie ecosysteem

De uitdaging

Ontwikkel een ecosysteem rondom een nieuw leerconcept voor TU/e.

Onze frisse blik

Achtergrond

Innovation Space is een nieuw educatief concept van de TU/e. Hier leren studenten via ‘Challenge-based learning’ nieuwe skills en methodieken. Zij gaan ondernemend aan de slag met problemen uit de echte wereld. Dit doen ze in multidisciplinaire teams.

Aanpak

We hebben per cluster in Innovation Space een projectplanning gemaakt en met de stakeholders de clusters opgezet en het project uitgevoerd. Wanneer het cluster was opgezet, konden we het overdragen aan collega’s die voor de lange termijn bij Innovation Space werken. Tijdens het opzetten hebben we afgestemd met partijen binnen en buiten de TU/e. De rol van Frisse Blikken was om echt de spin in het web te zijn en ervoor te zorgen dat iedereen onboard was.

Resultaat

We hebben de education en business collaboration cluster opgetuigd en in een lijn de organisatie weten te transformeren. We hebben samenwerkingen opgezet tussen innovation Space en verschillende bedrijven. Hierdoor hebben studenten real life challenges kunnen doen bij echte bedrijven.

”Het was heel fijn samenwerken met Frisse Blikken, een betrouwbare partner, met de (21e-eeuwse) skills van de nieuwe generatie!”

TU/e

De frisse blik van...

Implementatie nieuw HR systeem

Van strategie ontwikkeling naar uitvoering

Gedragen beleid begint bij dialoog

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Energiefestival voor jongeren

Provincie Noord-Holland

Energiefestival voor jongeren

De uitdaging

Help ons bij het organiseren van een energiefestival om jongeren op duurzame en inspirerende wijze te betrekken bij de energietransitie?

Onze frisse blik

Achtergrond

De energietransitie speelt dichterbij dan veel mensen denken, juist in de eigen omgeving. Jongeren willen betrokken worden bij de beleidskeuzes die we nú maken met betrekking tot het opwekken van duurzame energie – hoe, waar, hoeveel. Gemeenten geven aan dat zij graag meer stem aan jongeren willen geven. In de praktijk komen jongeren en volksvertegenwoordigers maar moeizaam bij elkaar.

Aanpak

Jongeren spelen een belangrijke rol om de ambities van het Klimaatakkoord te halen. Om hen inzicht te geven in de energietransitie, maar vooral in de (lokale) rol die ze daarbij zelf kunnen spelen ontwierpen, ontwikkelden en organiseerden we voor en met hen een energiefestival: PowerUp. Dit deden we in co-creatie met jongeren, de Provincie Noord-Holland en JongRES.

Met sprekers (RES-talks), workshops (persoonlijke ontwikkeling) en ontmoeting (Meet & Grow) ging het festival in op de vraagstukken van de energietransitie, de toekomst en mogelijkheden van jongeren. Er was politiek en debat, sprekers, opleidingen en banen, innovatie en ondernemerschap, eten en drinken en muziek.  Op basis van deze eerste editie verzamelden we lessen hoe een dergelijk festival impactvol vorm te geven en het bereik verder te vergroten.

Resultaat

Met een festival over alle aspecten van de energietransitie hebben we de basis gelegd voor een meer duurzame relatie tussen bestuurders, volksvertegenwoordigers, partnerorganisaties en jongeren in Noord-Holland. De inhoudelijke ideeën die zijn gegenereerd worden meegenomen in de RES, CO2-aanpak én zijn persoonlijk aangeboden aan de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten.

Medewerkers betrekken bij de nieuwe strategie

Implementatie nieuw HR systeem

Activatiecampagne: het goede gesprek

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Bedrijfsartsen in opleiding blijvend verbinden

Arbo Unie

Bedrijfsartsen in opleiding blijvend verbinden

De uitdaging

Het driejarig bestaan van het traineeship voor bedrijfsartsen in opleiding van Arbo Unie was reden om de trainees en alumni bij elkaar te brengen, met als doel om dit waardevolle netwerk te versterken. Wij boksten dat voor elkaar.

Onze frisse blik

Achtergrond

Arbo Unie bevordert de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen en maakt organisaties daarmee succesvoller. Samen met werkgevers en werknemers focust Arbo Unie op welzijn en inzetbaarheid, specifiek door persoonlijke keuzes van werknemers op privé- en werkvlak zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Aanpak

Hecht netwerk

Het traineeship van Arbo Unie vormt de ingang naar een hecht netwerk van bedrijfsartsen (in opleiding). Om dit netwerk te versterken, had de organisatie een terugkerend dag-evenement voor ogen. De voorwaarden? Een inspirerende bijeenkomst die niet alleen rijk is aan inhoud, maar ook fun is en blijvend verbindt. Een dag waarop de bedrijfsartsen in opleiding en alumni kennis met elkaar delen en elkaar ondersteunen bij persoonlijke uitdagingen, op een innovatieve, inspirerende manier. De eerste editie in 2021 vormde het begin van een creatieve samenwerking die vier jaar duurde en Arbo Unie nu intern voortzet. 


Buiten de comfortzone

De meeste bijeenkomsten van de bedrijfsartsen (in spé) zijn voornamelijk inhoudsgedreven, dus de invulling van dit evenement was bijzonder voor de deelnemers. Ieder jaar opnieuw introduceerden we verfrissende elementen. Denk aan workshops over persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op het Japanse concept ‘Ikigai’, een sloepentocht gericht op samenwerking en een talkshow over de toekomst van de bedrijfsarts met experts uit de praktijk. De zorgvuldig uitgekozen locaties, zoals de Metaal Kathedraal in Utrecht en Zwier aan de Vinkeveense plassen, zorgden bovendien voor extra inspiratie. Door de keuzevrijheid tussen de verschillende activiteiten behielden de deelnemers de regie over hun dag, terwijl ze tijdens sommige activiteiten toch buiten hun comfortzone traden. Een, naar eigen zeggen, perfecte mix voor deze ambitieuze groep.

Resultaat

Het resultaat is indrukwekkend. Elk jaar groeit de deelname en sommige deelnemers keren elk jaar terug omdat zij de dag zo waardevol vinden. De laatste editie telde maar liefst 43 deelnemers vanuit het hele land. Het evenement heeft bijgedragen aan de sterke band tussen trainees en alumni, net als de band tussen de artsen (in opleiding) en Arbo Unie. 

“Frisse Blikken heeft onze hulpvraag door en door begrepen. Met aandacht voor de juiste balans tussen inhoud, plezier en verbinding verraste de Frisse Blikkers ons keer op keer. De goede organisatie, leerzame workshops, en prikkelende elementen voor ontwikkeling en verbinding hebben hun waarde bewezen.”

Arbo Unie

De frisse blik van...

Conflictpreventie game

Community Building

Bedrijfsartsen in opleiding blijvend verbinden

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Gamified selectietraject voor trainees

Gamified selectietraject voor trainees

De uitdaging

Voor het traineeship van Boskalis ontwikkelden wij een verrassend selectietraject om talent te informeren, enthousiasmeren en selecteren.

Boskalis is wereldwijd een leidende dienstverlener en aannemer op gebieden als baggeren, offshore energie en maritieme diensten. Sinds 2018 ondersteunen wij hen bij het selectietraject van hun traineeship. Hieronder lees je hoe dat er in 2023 uitzag.

Onze frisse blik

Opvallende recruitment stunt

Om potentiële kandidaten te enthousiasmeren voor het Operations Traineeship van Boskalis, hebben we een opvallende koffietruck ingezet. Deze truck reisde langs verschillende hogescholen en universiteiten, waar we studenten vertelden over de mogelijkheden. 

Boskalis
Boskalis

Vloeiende communicatie

Tijdens het selectieproces zorgden wij voor een verrassende communicatieflow. We hielden intensief contact met de kandidaten. Hoe? Met communicatie die past bij de nieuwe generatie! Denk aan persoonlijke video’s en webinars.

Gamified selectiedag

Het hoogtepunt en de laatste ronde in het proces was de selectiedag. Tijdens deze dag hebben kandidaten Boskalis echt kunnen ervaren. Samen met onze Fresh Game Studio ontwikkelden we een serious game. Kandidaten werkten vier uur lang aan een échte Boskalis uitdaging. De dag bestond ook uit een divisiediner en een haka clinic. Met een lach op hun gezicht vetrokken de kandidaten naar huis.

Boskalis

"Met de nodige creativiteit en een prettige samenwerking is er een fantastisch resultaat neergezet: een op maat gemaakte selectie-game waarin de Boskalis kernwaarden goed naar voren komen."

Opdrachtgever Boskalis

In het kort 🧺

De frisse blik van...

Blended ontwikkelprogramma Rabobank

Van DNA naar ijzersterk werkgeversmerk

Strategie activatie: een interactieve podcast

Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Betrokkenheid medewerkers vergroten

FrieslandCampina

Betrokkenheid medewerkers vergroten

De uitdaging

FrieslandCampina Ingredients vroeg ons om een ervaring te creëren die het gevoel van trots vergroot bij medewerkers wereldwijd.

Waarom doen we wat we doen? Welke impact heeft ons werk op de levens van onze consument?”. Wij bouwden een ervaring om de medewerkersbetrokkenheid over de hele wereld te vergroten.

Onze frisse blik

Medewerkersbetrokkenheid

We wilden de medewerkers van FrieslandCampina Ingredients (FCI) op een unieke wijze laten zien welke impact zij hebben op het leven van de verschillende doelgroepen. Daarvoor ontwikkelden we een nieuw concept: de black box

Project FrieslandCampina
Black box FrieslandCampina

Audiovisuele beleving

De black box is een audiovisuele installatie met videoschermen aan drie zijden. Zo konden we de kijker dus letterlijk midden in het leven van de eindgebruiker plaatsen. De black box ervaring onderscheidde vier verhaallijnen. Hierdoor werd het zicht- en voelbaar hoeveel impact de producten van FrieslandCampina Ingredients hebben op de verschillende leefwerelden van eindgebruikers. Wij hielpen FrieslandCampina zowel bij de bouw van de black box als de creatie van de video

Interne communicatie wereldwijd

We wilden alle medewerkers de gelegenheid geven om de black box te beleven. Daarom reisde de black box de hele wereld over. Van Veghel tot Shanghai en van Bedum tot Singapore: we hebben álle locaties van FrieslandCampina Ingredients aangedaan.

Wereldwijd hebben meer dan 2000 medewerkers de black box gezien. Op velen heeft deze ervaring een diepe indruk gemaakt. De video laat duidelijk zien waarom hun werk zo belangrijk is en vergroot daarmee hun gevoel van trots op hun werk én hun collega’s

Black box FrieslandCampina
Black box FrieslandCampina

"Frisse Blikken toonde flexibiliteit, creativiteit en de wil om er samen een succes van te maken. Ik ben super trots op wat we samen hebben gerealiseerd."

Opdrachtgever FrieslandCampina

In het kort 🧺

De frisse blik van...

Digitale transformatie

Blended ontwikkelprogramma Rabobank

Gedragen beleid begint bij dialoog

Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Een lerende mindset

Een lerende mindset

De uitdaging

Hoe stimuleren we de lerende mindset van onze medewerkers?

Dit project hebben we gedaan voor een grote Nederlandse bank. De bank had al verschillende middelen ontwikkeld rondom het thema ‘lerende mindset’. Toch was deze informatie niet goed vindbaar voor collega’s en ontbrak de rode draad. Voor zowel leidinggevenden als medewerkers was het niet duidelijk wat een lerende mindset precies inhoudt. Wat is het? Waar begin je? Welke gedragingen horen erbij? En wat wordt er van iedereen verwacht?  

Onze frisse blik

Aanpak

Allereerst zorgden we voor een centraal punt vanuit waar medewerkers met het thema ‘lerende mindset’ aan de slag kunnen gaan. Dit werd een e-learning module op het digitale ontwikkelplatform van de bank. Voor leidinggevenden ontwikkelden we daarnaast een speciale toolbox. Hiermee bieden we handvatten om het gesprek over de lerende mindset in hun teams op gang te brengen. De inhoud van de toolbox en de e-learning bepaalden we samen met de interne learning consultants van de bank. We hebben de bestaande middelen hierin kunnen verwerken.  

Resultaat

De e-learning is interactief en gevuld met video’s, audiowandelingen en challenges. Medewerkers krijgen eerst inzicht in hun eigen leerproces. Ze gaan op zoek naar zichzelf en bepalen hun eigen ambities en ontwikkeldoelen. Deze worden vervolgens gecombineerd met de ontwikkeldoelen van de bank. Zo wordt er een link gemaakt tussen de medewerker zelf en de toekomst van de bank.

In totaal ontwikkelden we twee verschillende e-learning tracks: één voor individuele medewerkers en één voor teams (gericht op leidinggevenden). Zo wordt de ontwikkeling van de lerende mindset zowel op individueel als op team niveau gestimuleerd.

De toolbox voor leidinggevenden bestaat daarnaast uit een leercanvas om medewerkers te helpen hun leerproces in kaart te brengen, een set gesprekskaarten en een praatplaat met mogelijkheden rondom interne mobiliteit. Deze middelen helpen leidinggevenden om met hun teamleden het gesprek aan te gaan over hun ontwikkeling en toekomst binnen de bank. 

Naast het ontwikkelen van de e-learning en toolbox heeft Frisse Blikken een rol gespeeld in het activeren daarvan. Alle materialen zijn ontzettend goed ontvangen binnen de bank en de samenwerking met de opdrachtgever, het projectteam en Frisse Blikken is uitmuntend beoordeeld. 

Bij Frisse Blikken zien we een lerende mindset als onderdeel van het grotere concept: de lerende organisatie. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Erwin 

Een employer brand dat staat als een huis

Pre- en onboarding programma Nestlé

Cultuur en waarden traject

Bekijk alle projecten

Ontwikkelprogramma young professionals

Ontwikkelprogramma young professionals

De uitdaging

Help ons bij het opzetten van een young professional programma voor de talentvolle young professionals binnen de organisatie.

Het doel van het programma? Young professionals leren om vanuit hun authentieke stijl te verbinden en hun commerciële impact te vergroten. Natuurlijk zorgden wij ervoor dat het programma naadloos aansluit op de behoeften van de nieuwe generatie!

Onze frisse blik

Aanpak

In co-creatie met Nestlé hebben we het Profluence programma ontworpen en uitgerold, waarbij de deelnemers in drie maanden het programma doorlopen op basis van drie leerlijnen:

  1. Persoonlijk leiderschap: Inzicht in jezelf is de basis voor succes 
  2. Commerciële en professionele impact: het zijn van trusted partner waarbij echt contact maken centraal staat.
  3. Ondernemend gedrag en het contact maken met jouw ‘eigen spark’ mag niet in dit programma ontbreken: lef hebben, proactief zijn, kansen herkennen, en focus gericht op ‘buiten’ en ‘binnen’.

Trainingen
Het programma bestaat verschillende verrassende leerinterventies. Zo gaan ze als groep de natuur in om op basis van verschillende elementen in de natuur hun zelfinzicht te vergroten, en krijgen ze vanuit het theater een verdiepend inzicht in hun eigen mindset, veerkracht, en overtuigingen en belemmeringen.

Daarnaast komen ook relevante professionele vaardigheden zoals overtuigen & beïnvloeden en personal branding aan bod, waarbij de deelnemers vooral zelf aan de slag gaan (met behulp van een trainingsacteur) om te experimenteren met de nieuw aangeboden tools.

Coaching
Gedurende het programma zijn er twee mogelijkheden voor een ‘speed date’ met de coach, waarin de deelnemers tijdens een speed coach sessie de gelegenheid krijgen om te sparren over het leerdoel en/of eventuele uitdagingen waar ze mee te maken krijgen.

Intervisie
Tijdens de intervisie bespreken de deelnemers uitdagingen waarin ze in het dagelijkse (werk)leven tegen aan lopen. Deelnemers helpen elkaar om een scherpe analyse van de situatie te maken en vandaar toe te werken naar oplossingen.

Mentor
Tijdens het Profluence programma voeren de deelnemers regelmatig gesprekken met een zelfgekozen mentor binnen de organisatie. De mentor dient als sparringpartner om ontwikkeldoelstellingen te bespreken.

Ter afsluiting van het Profluence programma delen de deelnemers hun ontwikkelverhaal met hun leidinggevende en mentor. Daarin bespreken ze de ontwikkeling is door gemaakt, en wordt er vooruit gekeken om te bepalen wat de deelnemer nodig heeft om te blijven ontwikkelen en groeien.

Resultaat
Nestlé kent inmiddels 4 succesvolle edities van het Young Professional Programma!

4

Edities

De frisse blik van...

Virtueel Event

Recruitment Training en Visie Festival

Community building: women’s network Benelux

Bekijk alle projecten
Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons! 

Achtergrond: phD in Human Resource Management en Organizational Behavior. Master Arbeids- en Organisatiepsychologie

Mijn verborgen talent is… Sportgerelateerde vragen in een pubquiz beantwoorden.

Met dit nummer begint mijn weekend: Tash Sultana – Jungle

Als ik later groot ben dan… Heb ik een bedrijf dat mensen helpt om hun leven leuker te maken.

Gerben Tolkamp

Neem contact op

Ben je benieuwd hoe we met jouw vraagstuk aan de slag gaan? Laat een bericht achter. Je hoort snel van ons!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide
Ontvang ons gratis stappenplan
Met dit stappenplan helpen wij je op weg naar creatieve en impactvolle communicatie. Zodat jouw strategische boodschap resulteert in actie.